График на учебното време 2015/2016

2015/2016 учебна година


Първи срок


15.09.2015 - 30.10.2015 вкл.

03.11.2015 - 23.12.2015 вкл.

04.01.2016 - 29.01.2016 вкл.


Втори срок


08.02.2015 - 01.04.2016 вкл.

11.04.2016 - 24.05.2016   1. клас

11.04.2016 - 31.05.2016   2. - 4. клас

11.04.2016 - 15.06.2016   5. - 8. клас

11.04.2016 - 30.06.2016   8. клас

11.04.2016 - 30.06.2016   9. - 11. клас

05.04.2016 - 30.06.2016   12. клас

 

Ваканции и предвидени неучебни дни за учебната 2015/2016 година

 

Ваканции, МОН

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл.                есенна ваканция

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл.                коледна ваканция

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл.                зимна ваканция

02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл.                пролетна ваканция 

02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл.                пролетна ваканция за 12. клас

 

Неучебни неприсъствени дни

 

18.05.2016 г. – Държавен зрелостен изпит по български език и литература и Национално външно оценяване в 7. клас по български език и литература
20.05.2016 г. – Втори държавен зрелостен изпит и Национално външно оценяване в 7. клас по математика

 

Неучебни присъствени  дни

 

01.06.2016 г. – спортен празник

20.05.2016 г. – еднодневна екскурзия за 1. –  4. клас

09.06. и 10.06.2016 г. – двудневна екскурзия за 5. – 11. клас

 

График за провеждане на „Турнир на интелигентността”

 

20.04.2016 г. – 14.00 часа – 1. и 2. клас

21.04.2016 г. – 14.00 часа – 3. и 4. клас

27.04.2016 г. – 14.00 часа – 5. и 6. клас

28.04.2016 г. – 14.00 часа – 7. клас

 

Дни с променен дневен режим

 

През учебната година отбелязваме и следните български и международни дни:

1 октомври – Ден на музиката

1 ноември – Ден на народните будители

16 ноември – Ден на толерантността

3 март – Национален празник на България

14 март – Международен ден на математиката

1 април – Международен ден на хумора и шегата

21 април – Национален празник на Великобритания

22 април – Международен ден на Земята

23 aприл – Международен ден на книгата

9 май – Ден на Европа

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост