График на учебното време 2016 / 2017

Ваканции и предвидени неучебни дни за учебната 2016/2017 година

Ваканции, МОН : 

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г.      есенна ваканция
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г.      коледна ваканция
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г.      зимна ваканция за 1. - 11. клас
04.02.2017 г. - 06.02.2017 г.      зимна ваканция за 12. клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г.      пролетна ваканция за 1. - 11. клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г.      пролетна ваканция за 12. клас

Неучебни дни:

07.11.2016 г. - неучебен ден след провеждане на избори за Президент 
19.05.2017 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в 7. клас по БЕЛ
22.05.2017 г. - втори ДЗИ и НВО в 7. клас по математика
24.05. - 25.05.2017 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

Неучебни присъствени  дни

19.05.2017 г. - еднодневна екскурзия за 1. - 4. клас
29.05.2017 г. - спортен празник
08.06. и 09.06.2017 г. -двудневна екскурзия за 5. – 11. клас

График за провеждане на „Турнир на интелигентността”

17.04.2017 г. – 14.00 часа – 1. и 2. клас
18.04.2017 г. – 14.00 часа – 3. и 4. клас
19.04.2017 г. – 14.00 часа – 5. и 6. клас
20.04.2017 г. – 14.00 часа – 7. клас

Дни с променен дневен режим

През учебната година отбелязваме и следните български и международни дни:
26 септември – Европейски ден на езиците
1 ноември – Ден на народните будители
16 ноември – Ден на толерантността
3 март – Национален празник на България
14 март – Международен ден на математиката
1 април – Международен ден на хумора и шегата
21 април – Национален празник на Великобритания
22 април – Международен ден на Земята
23 aприл – Международен ден на книгата
9 май – Ден на Европа
24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост