График на учебното време 2015 / 2016

Учебна 2015 /2016 година


Първи срок

15.09.2015 - 29.01.2016  1. - 12. клас

Втори срок

08.02.2016 - 31.05.2016   1. - 4. клас
08.02.2016 - 15.06.2016   5. - 8. клас
08.02.2016 - 30.06.2016   8. - 12. клас

Ваканции и предвидени неучебни дни за учебната 2015/2016 година

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г.      есенна ваканция
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г.      коледна ваканция
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г.      зимна ваканция
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г.      пролетна ваканция
02.04.2016 г. – 04.04.2016 г.      пролетна ваканция за 12. клас

Неучебни неприсъствени дни

18.05.2016 г. – Държавен зрелостен изпит по български език и литература и Национално външно оценяване по български език и литература
20.05.2016 г. – Втори държавен зрелостен изпит и Национално външно оценяване по математика

Неучебни присъствени  дни

01.06.2016 г. – спортен празник
20.05.2016 г. – еднодневна екскурзия за 1. –  4. клас
09.06. и 10.06.2016 г. – двудневна екскурзия за 5. – 11. клас

График за провеждане на „Турнир на интелигентността”

20.04.2016 г. – 14.00 часа – 1. и 2. клас
21.04.2016 г. – 14.00 часа – 3. и 4. клас
27.04.2016 г. – 14.00 часа – 5. и 6. клас
28.04.2016 г. – 14.00 часа – 7. клас

Дни с променен дневен режим

През учебната година отбелязваме и следните български и международни дни:
1 октомври – Ден на музиката
1 ноември – Ден на народните будители
16 ноември – Ден на толерантността
3 март – Национален празник на България
14 март – Международен ден на математиката
1 април – Международен ден на хумора и шегата
21 април – Национален празник на Великобритания
22 април – Международен ден на Земята
23 aприл – Международен ден на книгата
9 май – Ден на Европа
24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост