Добре дошли в света на Класик!

#

Свят, който утвърждава като най-висши ценности за детето демокрацията и свободата; човешките права и законността; рода и семейството; общуването и сътрудничеството; самочувствието и толерантността; труда и успеха; книжовността и познанието; културата и изкуството; духовната красота и телесната хармония.

Свят, който е насочен към бъдещето, към придобиване на нови знания, социални умения и качества, улесняващи адаптацията и повишаващи социално-психическия статус – вкус към знанието и промените, практическа интелигентност и творческо мислене, организираност, комуникативност, достойнство и радост от живота.

Свят, който ме кара да продължавам напред, само защото обичам децата! Обичам това, което правя и се опитвам да науча и всяко дете да открие какво обича, като търси и иска да измине очарователния път към откритието. Да си пожелаем високи постижения, приятни емоции и взаимно доверие!

Основател и директор Рени Илиева