Апликационна форма

Апликационна форма


Данни за ученика

Име:
Презиме:
Фамилия:
Националност: Място на раждане ЕГН:
пол:


Местоживеене

Град: ПК: Ж.к.:
Ул./Бул.: Бл. Вх.: Ап.:
Телефон: Моб. телефон: E-mail:
 

Езици и таланти

 
Ниво на английски език на детето:
Свободно Малко Минимално
Учило ли е детето в англоезично училище?
да не
Какъв втори чужд език избирате за детето си ?
немски испански италиански
 
Детето има ли някакъв талант?


В кои области детето Ви проявява интерес?
Езици
Математика и информатика
Обществени науки
Природни науки
Изкуства
Спорт

Практикувани занимания


Данни за семейството

Брой членове на семейството:
Брой деца в семейството: Семеен език:
Местоживеене
Град:
Държава:    
Ж.к.: ПК:
Ул./Бул.: Бл.: Вх.: Ап.:
 
Домашен телефон:

Мобилен телефон:    
E-mail:        


Данни за майката Данни за бащата
Име: Име:
Фамилия: Фамилия:
Презиме: Презиме:
ЕГН: ЕГН:
Град: Град:
Ул. Ул.
Националност: Националност:
Образование: Образование:
Професия: Професия:
Месторабота: Месторабота:
Мобилен телефон: Мобилен телефон:
Служебен телефон: Служебен телефон:


Предходни училища

Държава: Град
Име на училището: Времетраене:
Последен завършен клас:    

транспорт:

Искам Не искам
Квартал на Вземане:

Квартал на Предаване:


Данни за личния лекар:

Име:

Презиме: Фамилия:
Месторабота:
Адрес:  
Мобилен телефон:    
Служебен телефон:    
Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.