Прием

1#

Условия

За учебна 2017/2018 година ще бъдат приети нови ученици в подготвителен, първи, пети и осми клас, според условията и срокове за кандидатстване.

2#

Кандидатстване

Приемната процедура стартира с подаване на регистрационен формуляр, който можете да попълните в училището или да подадете on-line.

3#

Документи при записване

Процедурата на кандидатстването завършва с подписване на договор за обучение и представяне на следните документи:

4#

Такси

BIS Classic е самостоятелна финансова единица и се издържа от такси и дарения. Таксата за обучение се внася за една учебна година, а таксите за храна и транспорт ежемесечно.

5#

Срокове

Сроковете на приемната процедура за новата учебна година определят времето за получаване на информация, датите за изпити и резултатите от тях.

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.