Факти

Легитимност

Училището е лицензирано със заповед N 1428/20.05.1997 г. на МОМН като основно с ранно чуждоезиково обучение, а със заповед РД-14 -91/30.05.2000 г. възниква  и частна профилирана гимназия "Класик".
От aвгуст 2012 е регистрирано като Британско международно училище. 
Акредетиран център на ETS за полагане на изпит TOEFL iBT. Акредитирано от COBIS (The Council of British International Schools). 
Училището е оторизиран образователен център към EDEXCEL (www.edexcel.com) за провеждане на обучения и изпити по Националната Британска oбразователна програма (British National Curriculum) и получаване на образователни квалификации International GCSE и GCE Advanced Level , които са едни от най-важните изисквания на повечето университети в чужбина.

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.