Оценяване

Начин на оценяване

Оценяването в British international school Classic се осъществява чрез 100-точкова система. Провеждат се текущи, срочни и директорски тестове. Директорските тестове са два пъти годишно, като осигуряват независимост в оценяването на ученици и учители.
    

100т-95т

отличен

/6.00/

Изключително A+

94т-90т

отличен

/5.50/

Отлично A

89т-85т

много добър

/5.00/

Много добро B+

84т-80т

много добър

/4.50/

Много добро B

79т-75т   

добър

/4.00/

Добро  C+

74т-70т

добър

/3.50/

Добро C

69т-65т

среден

/3.00/

Задоволително D

64т-0т

слаб

/2.00/

Незадоволително F

 

Вътрешен и независим одит по години и етапи на обучение

Възраст

Година

Ключов етап(KS)

Оценяване по Български стандарт

Оценяване по Британски стандарт
 

5-6

Година 0

KS1

Текущи оценки по всички предмети

 

6-7

Година 1

KS1

Текущи оценки по всички предмети

Cambridge YLE Starters

7-8

Година 2

KS2

Текущи оценки по всички предмети

Cambridge YLE Starters

8-9

Година 3

KS2

Текущи оценки по всички предмети

Cambridge YLE Movers

9-10

Година 4

KS2

Външно оценяване от МОН

Cambridge YLE Flyers

10-11

Година 5

KS2

Текущи оценки по всички предмети

Cambridge YLE Flyers

11-12

Година 6

KS3

Tекущи оценки по всички предмети

Cambridge ESOL KET, SATs

12-13

Година 7

KS3

Външно оценяване по всички предмети

Cambridge ESOL PET

13-14

Година 8

KS3

Текущи оценки по всички предмети

Cambridge ESOL PET

14-15

Година 9

KS4

Текущи оценки по всички предмети  

Cambridge ESOL FCE, SATs

15-16

Година 10 

KS4

Текущи оценки по всички предмети

EDEXCEL International GCSE

16-17 

Година 11

KS5

Teкущи оценки по всички предмети

EDEXCEL GCE AS - Level
17-18 Година 12 KS5 Държавни зрелостни изпити EDEXCEL GCE A2 - Level

Децата официално по британската система се оценяват в края на ключови етапи 1, 2 и 3 (тези тестове се наричат SATs - Стандартни задачи за оценяване). В края на ключов етап 2 (година 6), те се оценяват чрез национални тестове по английски език, математика и науки. В ключов етап 4 (година 10 и 11, на възраст 14 до 16) учителите поставят оценка на работата на учениците и полагат в края ниво International GCSE. След ключов етап 4 децата се групират според способностите и интересите, като се взимат под внимание резултатите от всички тестове, работа в класа, стандартите за домашна работа и наблюдения на учителите.

International General Certificate of Secondary Education (International GCSE) e международна академична програма за средно образование (9 и 10 клас), която e еквивалент на британската GCSE. Изпитите International GCSE се полагат по отделни предмети, които учениците избират в 9-ти клас. Тяхното изучаване започва от началото на 9-ти клас, а финалните изпити за получаване на квалификацията се провеждат в края на 10-ти клас (15-16 г.). В BIS Classic учениците полагат четири задължителни изпита по английски език, математика, бизнес науки и един по избор от ИКТ, история, икономика и модерни езици. Като образователен и изпитен център на Еdexcel, в училището могат да се полагат допълнително изпити по всички останали предмети за придобиване на International GCSE квалификация.

Успешно положени International GCSE изпити са условие за продължаване обучението на учениците в следващото ниво GCE Advanced Level (A-Levels) в 11 и 12 клас. В края на 11-ти клас учениците полагат четири задължителни изпита по английски eзик, математика, бизнес Науки и един по избор от история, икономика и модерни езици на ниво AS-Level (Advanced Subsidiary Level), а в средата на 12-ти клас полагат ниво A2-Level по същите предмети. Оценките от AS-Level и A2-Level изпитите формират крайния резултат по GCE A-Levels квалификациите.
 
BIS Classic започна интегрирането на International GCSE и GCE A-Levels в България още през 2010. Така през септември 2011 г. става и първото българско училище, в което се преподават по британските програми.

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.