Екип


Рени Илиева - director@classicschool.org
Основател и Директор

Диана Ванева - d.vaneva@classicschool.org
Италиански език

Галина Попова - g.popova@classicschool.org
Английски език

Ян Янъков - i.ianakov@classicschool.org
Философски цикъл

Соня Тодорова - s.todorova@classicschool.org
Математика

Петя Маринова - p.marinova@classicschool.org
Български език и литература

Калоян Куманов - k.kumanov@classicschool.org
Музика

Магдалена Драганова - m.draganova@classicschool.org
Изкуство и дизайн, Дизайн и технологии

Недко Каблешков - n.kableshkov@classicschool.org
Физическо възпитание и спорт

Екатерина Фингарова - e.fingarova@classicschool.org
История, География

Иван Илиев - i.iliev@classicschool.org
ИKT

Силвана Кендерова - s.kenderova@classicschool.org
Maтематика и физика

Весела Станкова - v.stankova@classicschool.org
Английски език и история

Мария Савова - m.savova@classicschool.org
Български език и литература

Георги Найденов - g.naidenov@classicschool.org
Физическо възпитание и спорт

Христина Костадинова - h.kostadinova@classicschool.org
Науки на английски език

Албена Пейкова - a.peykova@classicschool.org
Български език и литература

Диана Котева - e.koteva@classicschool.org
География на английски език

Екатерина Стойчева - e.stoycheva@classicschool.org
Български език и литература

Емилия Атанасова - e.atanasova@classicschool.org
Биология и Химия

Ивелина Цивун - i.tsivun@classicschool.org
Немски език

Калоян Куманов - k.kumanov@classicschool.org
Испански език

Наталия Заякова - n.zayakova@classicschool.org
Английски език

Томас Тейбор - t.tabor@classicschool.org
Английски език

Цанка Спасова - ts.spasova@classicschool.org
Английски език

Цецка Шиникчиева - c.shinikchieva@classicschool.org
Математика

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.