Срокове


Срокове на приемната процедура за учебна 2017/2018 година

Информационни срещи за ученици от 1. до 7. клас от 1.03. до 30.04. от 9.00 до 16.00 часа
Информационни срещи за ученици от 7. клас до 11. клас  от 1.05. до 30.05.  от 9.00 до 16.00 часа
Регистрация за изпит    от 1.05. до 30.05. от 9.00 до 16.00 часа
Приемен изпит за ученици от 2. до 7. клас    10.06. и 11.06. от 9.00 до 12.00 часа
Приемен изпит за ученици от 7. до 11. клас     10.06. и 11.06. от 9.00 до 12.00 часа
Резултати     след 15.06. до 16.00 часа
Сключване на договори за настоящи ученици

Сключване на договори за нови ученици

до 15.06.

до 30.06.

до 16.00 часа

до 16.00 часа
 

Допълнителна сесия за прием се осъществява след 30.07. според обявените свободни места.

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.