Такси

Начини на плащане
1. В брой в касата на училището.
2. По банков път: за ЧПГ „Класик”- Банка ДСК ЕАД; IBAN: BG 08 STSA 93 00000 1821703; BIC: STSABGSF; за ЧОУ „Класик”- Банка ДСК ЕАД; IBAN: BG 63 STSA 93 00000 1821489; BIC: STSABGSF
3. С кредитна или дебитна карта в офиса на училището.

Кандидатстване 
Подава се формуляр за кандидатстване в сроковете определени за съответната година и се внася такса в размер от 30 лева за организиране, провеждане и оценка на приемен изпит.

Такса за обучение 
Училището е самостоятелна финансова единица и се издържа от такси и дарения. Годишната такса се формира за всяка учебна година и включва обучение по български и британски стандарт. Плащането се извършва на два пъти със срокове определени в договор за обучение. При неспазване на сроковете за плащане се начислява неустойка в размер от 5% от годишната такса в срок определен в договор за обучение.

Депозит обучение 
След одобрение на кандидата се внася депозит, който гарантира подписване на договор за обучение в сроковете определени в него. Той е включен в размера на годишната такса. Същият не се възстановява при прекратяване на договора от страна на клиента, заедно с пропорционално изразходваните средства за времето, което ученикът е бил в училище.

Приравняване на образователен стандарт 
Необходимостта от допълнително индивидуално обучение за приравняване на образователни стандарти се установява с тестове при постъпване. То се организира преди началото на учебната година и съпътстващо по време на учебната година. Допълнителната такса се определя индивидуално за времето, което е необходимо.

Транспорт
Разходите за транспорт се заплащат авансово за месец. Месечната такса е дължима и при отсъствие на ученика. Две деца от едно семейство се превозват с една такса.

Обяд 
Таксата за хранене се заплаща авансово за месец, като дните, в които детето не се е хранило се приспадат от таксата за следващия месец.

Други
Други предвидени разходи са за учебници по български и британски образователен стандарт, охрана, униформа, допълнителни учебни материали, тестове за наркотици за учениците над 14 години и такси за сертификати и дипломи към британски изпитни институции.

Стипендии
При отличен успех и постигнат максимален брой точки на всички директорски тестове от предходната година, се отпуска стипендия, която е в размер на 10 % от годишната такса за обучение.

Отстъпки
1. Програмата „Нов клиент” насърчава да се препоръча училището на нови клиенти, планиращи бъдещето на детето си. След процедура по кандидатстване и при записване на детето като редовен ученик, настоящият клиент получава отстъпка от годишната такса в размер на 10 %.
2. При записване на две деца от едно семейство, родителите получават  5% отстъпка от годишната такса за обучение.

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.