Въпроси

Въпроси

С цел пестене на време и по-голяма оперативност, поставяйте въпросите си от академичен, финансов и друг характер, като наше задължение е да се предаде информацията на съответното лице, отдел или комисия и веднага да се вземе решение. Тази политика гарантира в много голяма степен спазването на основните ви права и е още един стимул за поддържане на високо равнище на общуване.
Име:
Е-поща:
Въпрос:
3+5=

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.