За ученици

#

Свободна практика

Темите за свободна практика се задават в началото на всеки дял на всеки учебен предмет. Те имат за цел, учениците да избират предпочитана област за изследване, да приложат в нови, неизследвани още условия усвоените знания, да ги разщирят и изразят свое становище.

#

Тестове

Разработените on-line тестове са по всички предмети и видове (входни, на дялове, изходни и директорски). Тестовете съдържат 25 въпроса, като всеки въпрос има само по един верен отговор.

#

Полезно

Официални сайтове на българската и британска политика в образованието и възпитанието на децата.

Обучение

  • Предпоставките за развитие на една нова образователна парадигма са в разбиране на необходимостта от различно обучение и възпитание в различно училище. Основната цел вече е отглеждане на младия човек като автор на иновативни идеи. Духовното, интелектуално и физическо развитие в BIS Classic цели максимално развитие на потенциала на всяко дете с възможност за пълноценна социална реализация. Необходимото за тази цел партньорство в процеса на творческото мислене, подкрепа в самостоятелното откриването на знанията и изграждане на собствен подход към приложимостта им в различни ситуации е осигурено с нова методика. Тя деликатно развива заложбите на всяко дете и осигурява възможност за съхраняване на индивидуалността. Изградената система за стимулиране на постиженията на всеки, пряко е свързана с дълбока и трайна мотивация, амбиция и успеваемост.