Дневен режим 2018 / 2019 учебна година


 1.- 2. клас 

3.- 4. клас 

 5.-7. клас 

8.-12. клас

1h. 8.15 - 8.50

1h. 8.15 - 8.55

1h. 8.00 - 8.45

1h. 8.00 - 8.45

2h. 9.05 - 9.40 

2h. 9.05 - 9.45

2h. 8.55 - 9.40

2h. 8.55 - 9.40

голямо междучасие

голямо междучасие

3h. 9.50 - 10.35

3h. 9.50 - 10.35

3h. 10.15 - 10.50

3h.10.15 - 10.55   

голямо междучасие  

голямо междучасие

4h. 11.05 - 11.40

4h.11.05 - 11.45

4h. 11.00 - 11.45  

4h. 11.00 - 11.45

5h. 11.55 - 12.30

5h.11.55 - 12.35 

5h. 11.55 - 12.40

5h. 11.55 - 12.40

 

 

6h. 12.50 - 13.35

6h. 12.50 - 13.35

обяд и отдих  

обяд и отдих

обяд и отдих

7h. 13.45 - 14.30

1h. 13.15 - 13.50

1h. 13.15 - 13.55

 

 

2h. 14.05 - 14.40

2h. 14.05 - 14.45

1h. 14.05 - 14.50

 

3h. 14.55 - 15.30 

3h. 14.55 - 15.35 

2h. 15.00 - 15.45

 

4h. 15.45 - 16.25

4h. 15.45 - 16.25

3h. 15.55 - 16.40

 

 

 

 

 British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .