График за групови писмени изпитвания 2018 / 2019


Месец

        Седмица           

Групови писмени изпитвания

 

 

 

IX

4. 

Входно ниво - обществени науки
 

 

X

1.

Входно ниво - природни науки

 

2.

Входно ниво - езици

 

3

Входно ниво - математика, информатика

 

4. 

Входно ниво – поправки

 

5.

Входно ниво – поправки
 

 

XI

3.

Седмица на прогреса
 

 

XII

1.

Класна работа по  БЕЛ, 5. - 12. клас 

 

2.

Класна работа по английски език,5. - 12. клас

 

3. 

Класна работа  по втори чужд език, 5. - 12. клас
 

 

I

1.

Класна работа по математика,  5. - 12. клас

 

3. 

Седмица на прогреса

 

III

3.

Седмица на прогреса
 

 

IV

2.

Класна работа  по БЕЛ, 12. Клас

 

3.

Класна работа по втори чужд език, 12.клас

 

4. 

Класна работа по английски език
 

 

V 

1.

Класна работа по математика - 12. клас
Седмица на постиженията, 1. - 4. клас

 

2.     

НВО 4. клас - БЕЛ 
Класна работа по математика, 5. - 7. клас

 

3.             

 

НВО 4. клас - Математика 
НВО 4. клас – Човекът и обществото 
НВО 4. клас – Човекът и природата 
Седмица на постиженията, 5.- 7.клас

 

21.05.
23.05.
4.     

ДЗИ по БЕЛ – 12 клас.
Втори ДЗИ - 12 клас.
Класна работа  по БЕЛ - 5. - 7. клас
Edexel за IGCSЕ
 

 

VI

1.

Изпити за ниво на владеене на английски език - YLE, на Cambridge
Класна работа по БЕЛ - 8. - 11. клас

 

2. 

Класна работа по английски език- 8. - 11. клас
Edexel  IGCSE

 

3.
17.06
19.06
21.06

Класна работа по математика - 8. - 11. клас 
НВО по БЕЛ, 7.клас
НВО по математика, 7. клас
НВО по чужд език, 7. клас
Изпити за ниво на владеене на английски език - KET, PET на Cambridge
Edexcel IGCS A - Levels

 

4.      

Класна работа по втори чужд език -  9. - 11. клас

 

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .