График за дежурство 2018 / 2019 г.


 

Дежурство –  І корпус, учебна 2018 / 2019 година

 


Ден                                                


Голямо междучасие                           

 

 


Обяд                                                     

Стол

 

Обяд                         


Двор                                                        
                       

Изпращане                               
                                         

 

Понеделник      

С. Загорчев

П. Качакова

М. Савова

М. Савова

Вторник

М. Савова

С. Загорчев

В. Папазян

В. Папазян        

Сряда

В. Папазян

В. Папазян

П. Качакова

М. Колева

Четвъртък

С. Тодорова

М. Колева

С. Тодорова

С. Тодорова

Петък

П. Качакова

П. Качакова

П. Качакова

 

Дежурство –  ІІ корпус, учебна 2018 / 2019 година

 

Ден                                   
Голямо междучасие           

Стол/ II етаж

 
Голямо междучасие           

ДворОбяд


Стол / II етаж                      

Обяд / Двор                  

Понеделник

Л.Филипова

П. Маринова

С.Кендерова

Л.Филипова

Вторник

Г.Попова

В. Сарафска

В.Сарафска

Г. Попова

Сряда

С. Кендерова

Е. Фингарова

Л.Филипова

В. Сарафска

Четвъртък

П.Маринова

С. Кендерова

С. Загорчев

Е. Фингарова

Петък

К. Фингарова

С. Загорчев

 

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .