График за дежурство 2018 / 2019 г.


 

Дежурство –  І корпус, учебна 2018 / 2019 година

 


Ден                                                


Голямо междучасие                           

Стол

 


Голямо междучасие                          

Двор

 

Обяд                         


Стол                                                        
                       

Обяд / Двор                                
                                         

 

Понеделник      

M. Савова

С. Загорчев

С. Загорчев

М. Савова

Вторник

Ц. Спасова

С. Тодорова

Ц. Спасова

С. Тодорова        

Сряда

С. Загорчев

Ц. Спасова

Ц. Спасова

С. Загорчев

Четвъртък

С. Тодорова

М. Савова

С. Тодорова

М. Савова

Петък

ротация 

ротация

М. Колева

 

Дежурство –  ІІ корпус, учебна 2018 / 2019 година

 

Ден                                   
Голямо междучасие           

Стол/ II етаж

 
Голямо междучасие           

ДворОбяд


Стол / II етаж                      

Обяд / Двор                  

Понеделник

П. Маринова

Л. Филипова

Л. Филипова

П. Маринова

Вторник

Г. Попова

Н. Заякова

Н. Заякова

Г. Попова

Сряда

Е. Фингарова

В. Сарафска

В. Сарафска

Е. Фингарова

Четвъртък

С. Кендерова

П. Певичаров

В. Сарафска

П. Певичаров

Петък

М. Колева

ротация

 

British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .