График за консултации 2018 / 2019


График за консултации 2018 / 2019


                                    

Ден

 

 

Предмет                                     

Преподавател            

Час                                

Стая              

Понеделник

Български език
Български език
Български език
Английски език

М. Савова
Л. Филипова
П. Маринова
Ж. Гълъбов

14:30 - 16:25

 

4. клас
12. клас
9. клас
8. клас
 

Вторник

Английски език
Английски език
Английски език

Б. Адаму 
В. Сарафска
Г. Попова

14:55 - 15:35

1. клас
3. клас
6. клас
10. клас

Сряда

Английски език
Английски език
История
География
Математика 
Физика
ИКТ

В. Сарафска
В. Папазян
В. Станкова
Е. Фингарова

Ц. Шиникчиева 
С. Кендерова

14:55 - 15:35
14:30 - 16:00
14:05 - 16:00
14:05 - 16:00
14:05 - 16:00

12. клас

10. клас
12. клас
11. клас 

Четвъртък

Математика
Химия, Биология,Човек и природа  
Философия   

С. Тодорова
С.Загорчев
Ян Янъков

14:55ч. - 15:35ч.
14:05ч. - 16:00ч.
13:15ч. - 13:55ч.

 

3. клас
9. клас
4. клас
British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .