График за консултации 2018 / 2019


График за консултации 2018 / 2019


                                    

Ден

 

 

Предмет                                     

Преподавател            

Час                                

Стая              

Понеделник

Български език
Български език
Български език
 

М. Савова
Л. Филипова
П. Маринова

14:30ч.-16:25ч.

 

8 клас
12 клас
9 клас

Вторник

Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
Английски език
 

Ц. Спасова
Н. Заякова
В. Сарафска
Г. Попова
Ж. Гълъбов

14:30ч.-16:25ч.

1. клас
3. клас
6. клас
10. клас
8. клас

Сряда

История
История
География
 

Е. Фингарова
В. Станкова
Е. Фингарова

14:30ч.-16:25ч.

12. клас
10. клас
12. клас

Четвъртък

Математика
Химия, Биология,Човек и природа   
Математика,Физика
Математика

С. Тодорова
С.Загорчев
С.Кендерова
П. Певичаров

14:30ч.-16:25ч.

 

2. клас
9. клас
10. клас
11. клас
British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .