График за родителски срещи 2018 / 2019


График за родителски срещи 2018 / 2019


Месец               Седмица            Клас                  Час

Ноември           3                        1., 2., 3., 4.        17.00 
Ноември           3                        5., 6., 7.             17.00
Ноември           4                        8., 9., 10.,11.      17.00
Ноември           4                        12.                     17.00
Март                 3                        1., 2., 3., 4.        17.00 
Март                 3                        5., 6., 7.             17.00
Март                 4                        8., 9., 10.,11.      17.00
Март                 4                        12.                     17.00


British International School Classic

Copyright © 2018 BIS Classic .